Bankkundernes Landsforening

kontakt@bankkunder.dk
Vedtægter

                        HELkundeforhold                 Manglende gennemsigtighed                 Modlånstvang                 Stigende gebyrer         Variable renter                 Ugyldige kontrakter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Hensynsløst salg                 Retsløshed                 Afmagt                 Korruption

Retsløsheden skal afskaffes
Banker skal ikke kunne tilbageholde kundernes pengestrøm uvarslet, formløst og uden respekt for normer, der gælder i et retssamfund.

Øget markeds­gennemsigtighed
Banker skal oplyse ÅOP (Årlig Omkostning i Procent) på deres kunders NETTO-mellemværender. Det øger konkurrencen mellem bankerne indbyrdes.

Øget oplysningspligt og ansvar
Banker er sælgere. Ikke rådgivere. De bør og skal bevise, at de varetager deres kunders interesser.

NEM-konti skal være gratis
Banker skal ikke have ret til at beregne renter og gebyrer for indeståender på tvungne NEM-konti.

Adgang til egne journaler
Kunderne skal have adgang til deres egne data. Også dét vil øge (markeds-) gennemsigtigheden.

Øget og struktureret kontrol
Bankkunderne skal have ret til at vælge interne revisorer til deres bank. Whistlebloweres retsstilling skal sikres.

Landsforeningens arbejdsgrundlag