Kritiske Bankkunder

kritiske@bankkunder.dk

Retsløsheden skal afskaffes
Banker skal ikke kunne tilbageholde kundernes pengestrøm uvarslet, formløst og uden respekt for normer, der gælder i et retssamfund.

Øget markedsgennemsigtighed
Banker skal oplyse ÅOP (Årlig Omkostning i Procent) på deres kunders NETTO-mellemværender. Det øger konkurrencen mellem bankerne indbyrdes.

Øget oplysningspligt og ansvar
Banker er sælgere. Ikke rådgivere. De bør og skal bevise, at de varetager deres kunders interesser.

NEM-konti skal være gratis
Banker skal ikke have ret til at beregne renter og gebyrer for indeståender på tvungne NEM-konti.

Adgang til egne journaler
Kunderne skal have adgang til deres egne data. Også dét vil øge (markeds-) gennemsigtigheden.

Øget og struktureret kontrol
Bankkunderne skal have ret til at vælge interne revisorer til deres bank. Whistlebloweres retsstilling skal sikres.