Strukturforbedringer

Strukturelle fejl, der fører til manglende markedsgennemsigtighed og manglende konkurrence i banksektoren

Markedet i banksektoren er uigennemsigtigt, allerede fordi kunderne ikke kan vide i hvilken udstrækning banken vil udnytte den enkelte kundes retsløshed.

Hertil kommer følgende:

  • ikke en eneste HELkunde kender den relevante pris på forholdet mellem ydelse og modydelse, såfremt banker (a) forlanger indlån for at bevilge udlån, (b) opkræver vilkårlig mange variable gebyrer, samt – oven i dette – (c) forlanger at HELkunder køber produkter, som de (d) ikke har brug for eller (e) kan få billigere hos andre udbydere

ÅOP – den Årlige Omkostning i Procenter – af bankens og kundens NETTOmellemværende,  er den eneste relevante og konkurrenceprovokerende pris 

ÅOP af NETTO er

  • ukendt for FLERPRODUKTkunder og for HELkunder
  • vilkårlig høj (f.eks. 23%, 1023%, 2023% eller mere – f.eks. uendelig – for de samme kundegrupper
  • Variabel ved hver kontobevægelse, samt ukendt fremadrettet, fordi banken når som helst kan ændre deres rentesatser og gebyrer, samt indskrænke ovennævnte kundegruppes kreditter (dvs. bankens og kundens NETTOmellemværende
  • HELkunderne har ligeså mange (millioner) forskellige ÅOP af NETTO, som de har kontobevægelser

Verificer nævnte oplysninger i løbet af få minutter v.hj.a. dette brugervenlige program, der beregner ÅOP på et givet tidspunkt.

https://bankkunder.dk/reducer-din-rente/

Alternativt rekvirer et program, der kan beregne ÅOP i vilkårlig lange perioder.