HYPERmonopoler

Processuelt privilegerede HYPERmonopolers omsætning versus konventionelle monopolers ditto

Efterspørgselsfunktionen D0 forskydes til D1 såfremt HELkunden er tvunget til at købe alle finansielle produkter hos én enkelt sælger, og/eller markedet er uigennemsigtigt og/eller retspraksis’ bevisbyrdefordeling forudsætter, at det processuelt privilegerede HYPER­monopol, ikke er en sælger, men en rådgiver. MR1 bliver identisk med D1, fordi det processuelt privilegerede HYPERmonopol pris­differentierer på de enkelte kunder.

Bemærk, at omsætningen over P0-linien – the buyers rent – normalt tilfalder de konventionelle monopolers kunder. Det er således en økonomisk anomali, at den som følge af de juridiske privilegier tilfalder bankerne.

Modellen viser også én af grundene til, at markedet er fuldstændigt uigennemsigtigt.

Modellen er statisk, dvs. beskriver omsætningen på et givet tidspunkt. Hvis modellen gøres dynamisk, vil den vise, at det grå areal øges hurtigere over tid end det skraverede. Processuelt privilegerede HYPER­monopolers omsætning vokser hurtigere end konventionelle monopolers ditto.