Bankers forhandlingsmagt

Det er svært for DIG at lave forretninger med banker (og andre virksomheder) der har adgang til DIN pengebeholdning og pengestrøm. Test om dit samarbejde med banken i det hele taget fungerer og/eller om du er – eller føler dig – økonomisk stavnsbundet til DIN eneste leverandør af finansielle ydelser.

Tjek din afhængighed af din eneste bankforbindelse

    Dit navn

    Din emailadresse

    Klik nedenfor, hvis du ønsker, at Bankkundernes Landsforening sender din skrivelse videre til Folketingets Erhvervsudvalg