Beregningsresultat

Beregningsgrundlag

Dine data er analyseret for perioden til

Dine beregninger er lavet på baggrund af oplysningerne fra denne tabel:

Kendenavn Type Poster
Kendenavn Type Poster
indlån Indlånskonto
udlån Udlånskonto

Total Saldo

Analyse af NETTOmellemværendet

Hvis NETTOmellemværendet er negativt, skylder du penge til banken. Hvis det er positivt, skylder banken penge til dig, dvs. at du har flere penge til gode, end du skylder banken.

Dagsrentesatsen på NETTOmellemværendet

Grafen beskriver rentesatsen på NETTOmellemværendet på de enkelte dage i den af dig valgte periode

R = i = 1 n K i R i i = 1 n K i = K 1 R 1 + K 2 R 2 + + K n R n K 1 + K 2 + + K n

hvor K er saldoen på de enkelte konti en given dag, og R er rentesatsen på de tilsvarende konti

Renten for perioden

Det gennemsnitlige rentesats for perioden beregnes som:

R = t 0 t 1 R d t t 1 - t 0

Hvor R er rentesatsen på et givent tidspunkt t, og t0 er starttidspunktet, mens t1 er sluttidspunktet.

Rentesatsen på NETTOmellemværendet for perioden, d.v.s. rentedage er