Anmeld din bank


Rating: Thumb downThumb downThumb downThumb down

Inden jeg og min kæreste blev helkunder, virkede bankens såkaldte “rådgivere” meget tillidsvækkende, men efter vi har samlet alle vores konti hos dem, behandler de os arrogant og hensynsløst. Min kæreste og jeg føler, at vi er gået i en fælde. Vi kan tidligst skifte bank om halvandet år.

Stine


Rating: Thumb downThumb down

Jeg blev helkunde hos en bank for tre år siden. Dens gebyrer er siden steget med op til 41%. Hvis et supermarked havde øget priserne på tilsvarende måde, ville jeg købe ind andre steder. Dét er ikke muligt, når det drejer sig om finansielle produkter og tjenesteydelser.

Jørgen


Bank: Handelsbanken
Rating: Thumb downThumb down

På et tidspunkt blev jeg afkrævet en forklaring fra min bankrådgiver om jeg havde (ordret citat) ” …. andre Guder ….”, d.v.s. om jeg lånte penge fra andre banker. Formuleringen var smagsløs (også for mennesker, der ikke er religiøse) men udtrykte ganske godt bankens selvforståelse.

Peter


Rating: Thumb down

Jeg føler ofte, at jeg er afhængige af dem. Jeg har svært ved at skifte til en ny bank uanset den aktuelle banks prispolitik.

Simon


Bank: Jyske Bank
Rating: Thumb downThumb downThumb downThumb down

Banken, der selv var under et økonomisk pres, ville ikke udvide min kredit. Den meddelte, at jeg heller ikke måtte tage lån hos andre, der var parate til at yde mig et billigere lån.

Peter


Rating: Thumb downThumb downThumb downThumb downThumb down

Min familie og jeg har haft alle vores konti hos samme bank siden jeg flyttede til (byens navn) som 28 årig. jeg er 47 år nu. Jeg har ønsket at skifte bank siden jeg var 31, men kan ikke gøre dét. Jeg føler mig økonomisk stavnsbundet. Jeg regner ikke med at jeg kan skifte bank inden jeg fylder 50. Jeg er nødt til at acceptere alle deres prisstigninger.

Niels


Rating: Thumb downThumb downThumb down

Bankrådgiveren lokkede mig til at blive helkunde med at deres udlånsrente var lav på det pågældende tidspunkt, men undlod blandt meget andet at oplyse, at jeg er nødt til at acceptere deres gebyrstigninger. De er løbet helt løbsk. Jeg kan ikke gøre noget.

Ditte


Rating: Thumb downThumb down

Det er foragtelig, at de kalder sig for “rådgivere”. Selvfølgelig varetager de deres egne interesser frem for mine. Domstolene burde ikke blåstemple bankernes løgne.

Alex


Bank: Jyske Bank
Rating: Thumb downThumb downThumb downThumb downThumb down

Banken brød en klar aftale, som jeg indgik med dem fredag den 12. september 2008 om eftermiddagen. Den følgende weekend blev banken blev flere milliarder kroner mindre værd. Det kunne herefter ikke falde dem ind at respektere aftalen. Jeg turde ikke stille spørgsmål, endsige kritisere banken.

Peter


Rating: Thumb downThumb downThumb downThumb downThumb down

Min intuition siger, at min bank ville være brudt sammen i efteråret 2008, hvis ikke de kunne true Folketinget med at de ville trække 10.000-vis af virksomheder med ned i deres eget fald, plus ødelægge mere end 100.000 husholdningers økonomi.

Hans


Rating: Thumb downThumb downThumb downThumb down

De brød en aftale med mig. Jeg er sikker på, at de har behandlet 10.000-vis af kunder på samme måde. Det var med til at redde dem i efteråret 2008 …. Who cares …. ?!!

Michael


Rating: Thumb downThumb downThumb down

Jeg har været en loyal mellemleder hos min bank stort set hele mit erhvervsaktive liv. Jeg skammer mig over dét svineri m.m., som jeg var vidne til, plus som jeg var tvunget til at medvirke til.

Kenneth


Rating: Thumb downThumb downThumb downThumb down

Jeg havde et juridisk mellemværende med min bank, som banken stod til at tabe. Banken meddelte, at jeg kunne (citat) “finde en anden bank”, hvis jeg var utilfreds. Jeg turde ikke foretage mig noget.


Bank: Jyske Bank
Rating: Thumb downThumb downThumb downThumb downThumb down

Min hovedkreditor meddelte, at den ville (citat) “smadre” min virksomhed fordi jeg optog et privat lån i en forældrekøbslejlighed hos en anden kreditor. Den gjorde, som den sagde. – Banken smadrede min virksomhed ved at tilbageholde virksomhedens egne penge. Virksomheden gik konkurs, hvorefter banken selv tog pant i lejligheden uden at yde en kredit.

Thomas


Rating: Thumb downThumb downThumb downThumb down

Min bank forhindrede mig i at belåne min lejlighed hos en anden kreditor og tog derefter – uden at udvide kreditten – selv pant i lejligheden. Jeg kunne ikke gøre noget

Peter


Rating: Thumb downThumb downThumb downThumb down

Banken og jeg havde en juridisk divergens. Det blev afgjort ved, at banken tilbageholdt alle min virksomheds likvider. Jeg blev dermed totalt handlingslammet økonomisk og juridisk.

Finn


Rating: Thumb downThumb downThumb downThumb downThumb down

En af mine bekendte havde en “vinder-sag”. Vi skaffede ham en advokat, der tilbød at hjælpe ham juridisk, men han turde af økonomiske grunde ikke anlægge en sag mod sin bank.

Daniel


Rating: Thumb downThumb downThumb downThumb down

Min revisor frarådede mig, at starte en sag mod min bank. Hun mente, at det var meningsløst at bruge fire eller fem år af mit liv på at vinde en sag om kr. 210.000. Mit tab – såfremt banken opsagde min kassekredit – ville blive mindst 30 gange større.

Anette


Rating: Thumb downThumb downThumb down

Jeg forsøgte selv at føre sagen mod min bank, men det ville domstolen ikke tillade. Den pålagde mig at møde ved advokat. Det havde jeg ikke råd til.

Hanne


Rating: Thumb downThumb down

Min advokat sagde lige ud, at hun godt kunne vinde en principiel sag mod en Storbank, men turde ikke tage sagen af frygt for repressalier. Hun kunne ikke undvære sine kreditter og bankernes tjenesteydelser.

Line


Rating: Thumb down

Min advokat og jeg forsøgte at få en dialog med min banks juridiske afdeling for at påpege, at de var i gang med at omgå nogle love. Det blev afvist af banken.

Jesper